VILLKOR

Dessa villkor är tillämpliga avseende kurser och utfärder för företag och privatpersoner. Villkoren gäller inte våra aktiviteter utomlands.

BOKNING & BETALNING

Bokning sker via vår onlinebokning. Din bokning är bindande och när du bokar betalar du med ditt bankkort. När du gjort det är din kursplats/aktivitet reserverad.
När du bokar betalar du hela beloppet.

Avbokning
Om du bokar av tidigare än 30 dagar innan bokad aktivitet betalar vi tillbaka hela beloppet med 200 kr i avdrag för administrationskostnader.
Om du bokar av 15-30 dagar innan bokad aktivitet betalar vi tillbaka 75% av det totala beloppet.
Om du bokar av 8-14 dagar innan bokad aktivitet betalar vi tillbaka 50% av det totala beloppet.
Om du bokar av mindre än 7 dagar innan bokad aktivitet görs ingen återbetalning.
Om du uteblir utan att avboka görs ingen återbetalning.
Om vi gör bedömningen att aktiviteten inte går att genomföra betalar vi tillbaka hela beloppet.

ANSVAR & FÖRSÄKRING

Du måste vara simkunnig
Du får inte paddla med alkohol eller andra droger i kroppen när du deltar i en av våra aktiviteter.
Du ska bära flytväst.
Du är skyldig att uppge om du har några medicinska tillstånd som kan påverka dej eller omgivande personer under den bokade aktiviteten.
Om du blir försenad förbehåller vi oss rätten att starta aktiviteten och göra bedömningen om du kan ansluta utan att orsaka problem för övriga deltagare. Finner vi att det inte går, gör vi ingen återbetalning.
Vi vill att du är vaccinerad mot Covid-19. Om du inte är det vill vi att det ska föreligga medicinska skäl som du kan, och är villig att, redovisa för.

Om du uppträder olämpligt (t ex underlåter att iaktta allemansrättens regler, låter bli att bära flytväst), eller begår lagbrott, förbehåller vi oss rätten att avvisa dej från våra aktiviteter utan att du har rätt till återbetalning av erlagd deltagaravgift.
All paddling med våra kajaker sker på egen risk. Att paddla kajak räknas som att framföra vilken annan fritidsbåt som helst. Det är ditt ansvar att paddla enligt gällande sjöregler.

Om skada uppstår på kajaken eller annan utrustning är du ersättningsansvarig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring täcker vid skada eller förlust av hyrd utrustning.

Horisont Kajak AB omfattas av en ansvarsförsäkring vid aktiviteter och kurser som arrangeras av oss.