Villkor när du hyr kajak

VILLKOR

Dessa villkor är tillämpliga avseende uthyrning, kurser och utfärder för företag och privatpersoner. Villkoren gäller inte våra aktiviteter utomlands.

Det här ingår:
Kapell, flytväst och paddel. Sjökort/karta och kompass tar du med själv eller hyr/köper på plats.

Bokning och betalning
Bokning sker via vår onlinebokning. Din bokning är bindande och när du bokar betalar du med ditt bankkort. När du gjort det är din kajak reserverad åt dej eller din kursplats/aktivitet reserverad.

När du bokar betalar du hela beloppet.

Avbokning
Om du bokar av tidigare än 21 dagar innan bokad aktivitet betalar vi tillbaka hela beloppet med 200 kr i avdrag för administrationskostnader.
Om du bokar av 8-20 dagar innan bokad aktivitet betalar vi tillbaka 75% av det totala beloppet.
Om du bokar av 1-7 dagar innan bokad aktivitet betalar vi tillbaka 50% av det totala beloppet.
Om du bokar av mindre än 24 timmar innan bokad aktivitet görs ingen återbetalning.
Om du uteblir utan att avboka görs ingen återbetalning.
Om du gör bedömningen att det blåser för mycket för att du ska vilja utnyttja din hyrda kajak har du möjligheten att boka om till ett annat tillfälle. Den möjligheten kan du inte utnyttja på distans, utan det förutsätter att du är på plats på Norråva.    

Vi (Horisont Kajak AB) förbinder oss att hyra ut kajaker som är hela, funktionsdugliga och ändamålsenliga. Tillhörande utrustning ska likaledes vara i gott skick.

Vill du inte göra rent din kajak själv kan du köpa tjänsten av oss för 200 kr när du bokar. Det är även vad vi debiterar dig om du försummat att göra rent din kajak.

Ansvar och försäkring
Du måste vara simkunnig
Du måste alltid bära flytväst när du paddlar i kajak som du hyrt av oss.
Du får inte paddla med alkohol eller andra droger i kroppen när paddlar en kajak som du hyrt av oss.

Blir du försenad är du skyldig att meddela oss. Återkommer du inte när du angivit har vi rätt att kontakta Sjöräddningen.
Om du uppträder olämpligt (t ex underlåter att iaktta allemansrättens regler, låter bli att bära flytväst), eller begår lagbrott, förbehåller vi oss rätten att återta hyrd utrustning för resterande hyrestid. Hyresbeloppet reduceras inte om vi behöver göra detta.
All paddling med våra kajaker sker på egen risk. Att paddla kajak räknas som att framföra vilken annan fritidsbåt som helst. Det är ditt ansvar att paddla enligt gällande sjöregler.

Om skada uppstår på kajaken eller annan utrustning är du ersättningsansvarig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring täcker vid skada eller förlust av hyrd utrustning.

Du har ansvar för att lämna tillbaka kajaken vid hyrestidens slut. Horisont Kajak har inte ansvar för att transportera kajaker eller personer som inte förmår återvända till Norråva när hyrestiden är slut. Skulle du som kund vara i behov av assistans hjälper vi till i mån av resurser mot ersättning. I annat fall måste vi hänvisa till taxibåt.

Horisont Kajak AB omfattas av en ansvarsförsäkring vid aktiviteter och kurser som arrangeras av oss.

Utlämnings- och inlämningstider:

Utlämning:
Förmiddag: från kl 10.00

Inlämning:
Senast 17.30
Då ska kajaker och utrustning vara rengjorda och färdiga för oss att besiktiga så att nästa kund får hel och ren utrustning.

Återlämnar du din kajak senare än ovan angivna tid debiterar vi dig 250 kr per påbörjad halvtimme.