GSRT
För ledare

GSRT
Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik

GSRT är till för dig som vill få en bred och praktisk kunskap om säkerhet vid paddling av kajak och kanot.
Teori blandas med praktik.
Under kursen får du arbeta med räddningsövningar i kanot och kajak samt riskanalyser och säkerhetstänk.
GSRT krävs för den som vill bli examinator inom Svenska Kanotförbundet.

Kursen är 8 timmar och målgruppen är enskilda paddlare och ledare som tar hand om grupper i paddling.

Kanske tycker du som rektor i en skola som vill ge möjligheter för skolans elever att paddla kajak eller kanot på friluftsdagen att dina lärare/funktionärer ska ha en god möjlighet att skapa säkerhet och trygghet för eleverna? Kanske arrangerar du konfirmationsläger där kanot- eller kajakpaddling erbjuds? Kanske är du scoutledare utan formell utbildning i hur man barngrupper på vattnet?

TID

1 dag
9-17

PLATS

Norråva
Värmdö

PRIS

2190:-

DATUM

2024

9 maj

MER OM GSRT

Vi har hjälpt Svenska Kanotförbundet att ta fram kursinnehållet i GSRT, då många organisationer kan behöva utbilda sina ledare i att göra rimliga riskbedöminingar och att inhämta grundläggande grundläggande orientering i teori och praktik för att kunna hantera säkerhet i samband med såväl kajak- som canadensarpaddling i skyddade vatten.

Grundläggande säkerhet och räddningsteknik ger vi för organisationer som vill utbilda sina ledare. Kontakta oss för datum som passar just er organisation.

Omfattning & Innehåll
Utbildningen är 8 timmar och innehåller följande moment
Introduktion
– Presentationer, mål och självskattning
– Säker och rolig paddling
Riskbedömning och riskhantering
– Genomgång av SKF:s riskbedömningsmodell
– Praktisk träning i riskbedömning och riskhantering inför och under en paddlingsaktivitet.
Träning i räddningstekniker
– STOP
– Självräddning
– Prioritering av insats
– Kamraträddning
– Bogsering
– Att larma

Genomförande
GSRT innehåller både teori och praktik på land och vatten. Största delen ägnas åt praktisk träning i både kajaker och canadensare med flera moment där deltagarna turas om att ligga i vattnet för att träna räddning. För att klara detta behöver du som deltagare fullgod klädsel för aktuella förhållanden.

Gul kajakkurs
  • Fysisk ansträngning 60% 60%
  • Vatten i näsan 100% 100%
  • Skrattgaranti 100% 100%