HAV 1

Havskajakledare

HAVSKAJAKLEDARE 1

Havskajakledare 1 är första steget i kanotförbundets utbildning för ledare inom Havspaddling. Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att leda och undervisa nybörjare i miljöer och färdigheter som sträcker sig upp till Grön nivå enligt Paddelpasset. Fokus för Havskajakledare 1 är att inspirera nya kanotister till fortsatt paddling, samt den viktiga rollen att underlätta för dem att etablera riktiga grundtekniker. Ledaren ska kunna instruera grundläggande paddlingsteknik, miljö och säkerhet på lugnt vatten. Att bli trygg och känna glädje i kajaken är basen. Teknikerna handlar om t ex framåtpaddling, bakåtpaddling, svep, låga stöd, sidoförflyttning, kantning, räddningstekniker. Med ett eget Grönt paddelpass kan du efter denna utbildning bli gul examinator via en onlineutbildning. Med ett Blått paddelpass kan du efter denna utbildning gå vidare till att bli Grön examinator.

INNEHÅLL
Utbildningen innehåller både praktik och teori inom:

Teknikens grunder: Introduktion till modellen för Teknikens grunder, Body, Boat, Blade samt paddeltagets faser.
Tillämpat ledarskap: Att förstå sitt sammanhang, roll och mål. Att introducera, genomföra och utvärdera en kort tur. Grundläggande gruppdynamik.
Pedagogik: Att använda pedagogiska modeller som stöd för att genomföra pass, att skapa ett lärande klimat, att anpassa instruktioner till grupp, individ och miljö.
Miljöfrågor och allemansrätten ur ett ledarperspektiv.
Säkerhet och räddning i praktiken i den aktuella miljön. Grundläggande riskanalys och hantering.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Grönt Paddelpass
Första hjälpen
GSRT (Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik)

TID

3 dagar
19-17

PLATS

Norråva
Värmdö

PRIS

4 900:-

DATUM

2024

10-12 maj

Övrigt

Vi har hjälpt Svenska Kanotförbundet att ta fram en turledarutbildning för kajakledare som vill leda grupper med Grönt Paddelpass enligt Euro Paddle Pass.
Under tre dagar (24 timmar kurstimmar) går vi igenom vad som krävs för att bli turledare för grupper upp till grön nivå enligt Paddelpasset. Det är en instegsutbildning för kajakledare och innehållet handlar om ledarskap, pedagogik, paddlingsteknik, miljö och säkerhet.

Som turledare ska du skapa fundamenten och introducera nybörjaren till paddling. Du ska även leda grupper och inspirera dem till en fortsatt utveckling med ledord som trygghet och glädje i lärandet.

Vi tror att du har varit kajakledare en tid men ännu inte gått någon utbildning – eller så är du en aktiv paddlare som nu vill ta nästa steg och bli ledare.

Havskajakledare 1
Gul kajakkurs