SÖDERHAMNS-PADDLARNA

 

LEDARE –
SÖDERHAMNSPADDLARNA

För att vi ska få in rätt uppgifter inför den Gröna kursen 2-3 juli ber vi dej anmäla dej i vårt bokningssystem. 

Kursen hålls i trakterna av Skidtjärn eller Hölesjön, Rengsjö som ligger c:a 30 minuter från Söderhamn. Exakt plats informerar vi om någon dag innan kursen för att kunna ha en god vindprognos att fatta beslut utifrån.
Ansvarig för kursen är Carin Green på Horisont Kajak.

Vi lägger tonvikt vid att du, när kursen är slut, ska fungera som en stark paddlare i en grupp. Har du gått kursen och tillägnat dej kursinnehållet kan du examinera dej i Grönt Paddelpass enligt EPP (Euro Paddle Pass).

Förkunskapskrav: Gult Paddelpass eller motsvarande kunskaper
Kursens längd: 2 dagar. Kursen pausas vid 17 dag 1 och återupptas kl 10 dag 2.

Information om kursinnehåll finner du på vår sida om Grön kurs.

 

H2O-VÅRT PADDELNÄTVERK