Svenska Kanotförbundet har tagit fram en turledarutbildning för kajakledare som vill leda grupper med Grönt Paddelpass enligt Euro Paddle Pass.
Under en helg i Stendörrens skärgård går vi igenom vad som krävs för att bli turledare för grupper upp till grön nivå enligt Paddelpasset. Det är en instegsutbildning för kajakledare och innehållet handlar om ledarskap, pedagogik, paddlingsteknik, miljö och säkerhet.Som turledare ska du skapa fundamenten och introducera nybörjaren till paddling. Du ska även leda grupper och inspirera dem till en fortsatt utveckling med ledord som trygghet och glädje i lärandet.Vi tror att du har varit kajakledare en tid men ännu inte gått någon utbildning – eller så är du en aktiv paddlare som nu vill ta nästa steg och bli ledare.

Du behöver ha personliga färdigheter motsvarande lägst grönt paddelpass. Det rekommenderas att man även har en aktuell HLR-utbildning. För att skaffa paddelpass kontakta någon av examinatorerna på SKF:s hemsida.

Datum: 22-24/5

Pris: 2700:-

Max antal deltagare 8 pers

Läs mer här.

 

 

PADDELPASSET