Lotta håller på att avsluta ett ordning-och-redaprojekt. Just nu byggs det en paddellåda för fulla muggar. Märkningsmaskinen har gått varm.

ording och reda

Jag är imponerad över Lottas förmåga att ta sej an praktiska projekt och hennes enorma visuella spatiala förmåga. Obegripligt för en med tummen mitt i handen.