P-O och jag har paddat några mil lite norr om Norråva idag. Total siltje, sol, 20 grader och inte en båt i sikte. Folk är väl på kontoret.