Thure Björck var vänlig nog att filma Agda och Lottas kamraträddningsdemo i helgen: