The 2013 collection of Seakayaking UK boats

 

The 2013 collection Seakayaking UK

I år har vi fått hjälp av Anna Björnström att designa några av kajakerna som landar i april hos oss från Seakayaking UK.  Anna är verksam som grafisk formgivare och illustratör, men även en hängiven kajakpaddlare.

This year, we have had help from Anna Björnström with the design of some of our kayaks from Seakayaking UK, arriving this spring. Anna works as a graphic designer and illustrator, but she is also a dedicated seakayaker. 

Sea kayak design

Varje kajak har fått sitt eget signum och sitt eget namn. Snowflake, Folklore, Read my lips, Churchill, Chicken Race, Spring och Autumn. Upplagan är förstås begränsad. Det är svårt att få en unikare kajak om du inte bygger själv.

Each kayak has its own hallmark and its own name. Snowflake, Folklore, Read my lips, Churchill, Chicken Race, Spring och Autumn. We are offering a limited edition of course. It is hard to get a more unique kayak if you are not building yourself, of course. 

Vilken är din favorit? Jag vet vilken som är min i allafall!

Wich one is your favourite? I know which one i fancy the most, anyway!