Är det skillnad på Bassängkurs och Bassängträning?

 

Vi hör och ser att man använder såväl “Bassängkurs” som “Bassängträning” i sammanhang där kajaker används inomhus. 

För oss signalerar “Bassängträning” en aktivitet där man tränar i ett lösare sammanhang, mer “peer to peer”. Man kanske är några vänner, kanske i en förening eller klubb som hjälper varandra så gott man kan utan större krav på leverans eller kunskapsutveckling.

Vi har valt att använda ordet “Bassängkurs”, eftersom vi levererar en individanpassad kurs med engagerade och duktiga instruktörer för att våra deltagare ska nå resultat på en begränsad tid. Vi vill ge förutsättningar att fortsätta öva på egen hand samt en målbild när det gäller fortsatt utveckling.

Vi har utvecklat sinnrika metoder genom årens lopp för att urskilja deltagarnas olika sätt vid inlärning och blivit medvetna om våra egna styrkor och svagheter som coacher. Vi vet när vi ska be vår kollega om hjälp. Vi vet att vi ska be våra kollegor om hjälp.

Vi garanterar minst en coach på fyra deltagare.

Sanningen är att vi oftast är 1 coach på två deltagare. I kväll har vi 8 coacher som undervisar. Antalet deltagare är som vanligt 10.

Oavsett om du väljer att lära dej att rolla, lär dej flera varianter av roll med olika typer av paddlar eller olika räddningstekniker ska du gå från en Bassängkurs med Horisont Kajak och känna att du fått med dej mer kunskap än du förväntat dej.

Vi började leverera Bassängkurser 2009. Det är så belönande och roligt att vi nog aldrig kommer att sluta.

Och vi gör det alltid med #Skrattgaranti